Борса за социални услуги и консултации

Целта е да сe насърчи и улесни участието на безработни и неактивни граждани на пазара на труда, като сe създадат възможности за информиране и включване в трудова заетост.

Борсата за социални инициативи осигурява достъп до информационни ресурси и мрежи от контакти, възможност за сътрудничество за достигане до работодатели, развива мотивация в потребителите на услугата за предлагане на трудови умения и ресурси при търсене на работа.

    Съгласявам се личните ми данни да бъдат съхранявани от Сдружение "Център 21".