simmona

Проект по договор № BG05M9OP001-2.032-0029 – в момента се изпълнява

Наименование на проекта:„Комплекс от интегрирани услуги за преодоляване на социалното изключване и подобряване достъпа до трудова заетост“ Процедура № BG05M9OP001-2.032 „Социално включване в общността“ по… Прочетете повече »Проект по договор № BG05M9OP001-2.032-0029 – в момента се изпълнява

Проект по договор №BG05M2OP001-3.002-0363

Наименование на проекта: “Приеми ме – интерактивен модел за образователна интеграция на ученици от етнически малцинства“. Процедура № BG05M2OP001-3.002 „Образователна интеграция на учениците от етническите… Прочетете повече »Проект по договор №BG05M2OP001-3.002-0363

Проект по договор № 812108-78/ЕКЗ.3 от 25.08.2015 г.

Наименование на проекта: „Живот без  насилие – информационна кампания за намаляване на домашно насилие чрез повишаване на информираността и знанието сред ромската общност и други… Прочетете повече »Проект по договор № 812108-78/ЕКЗ.3 от 25.08.2015 г.

Проект по договор № BG051PO001-4.1.06-0023

Наименование на проекта: “Отново на училище – образователен модел за реинтеграция на отпаднали ученици от образователната система“. Процедура № BG051PO001-4.1.06 „Реинтеграция на отпаднали ученици в… Прочетете повече »Проект по договор № BG051PO001-4.1.06-0023

Проект по договор № BG051PO001-4.1.03-0248

Наименование на проекта: “Образователен модел за интеркултурно обучение и възпитание на ученици от етнически малцинствени групи“ по ОП РЧР (2007-2013). Процедура № BG051PO001-4.1.03 „Интеграция на… Прочетете повече »Проект по договор № BG051PO001-4.1.03-0248